Nalezli jsme 33 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
3 programy

Fakulta architektury

 • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus

a další 4 programy

7 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Akustika

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Správa zeleně
 • Realizace a správa zeleně
 • Zahradní a krajinářské realizace
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Krajinářská architektura
 • Ekologické zemědělství
 • Rostlinná produkce

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Architektura a rozvoj sídel
 • Pozemní stavby
3 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Intermédia a nová média
 • Grafika a kresba

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Vodní hospodářství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Navrhování a provádění budov
 • Územní plánování
 • Výpočetní technika

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Výtvarná umění - Architektonická tvorba
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Podniková ekonomika
 • Pozemní stavby
 • Řízení lidských zdrojů
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
1 program