Nalezli jsme 32 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
 • Architecture and Urbanism (EN)
4 programy

Fakulta architektury

 • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura

a další 4 programy

7 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architecture and Urbanism
 • Výtvarné uměni
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
4 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Acoustics (EN)

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Krajinářská architektura
 • Reprodukční biotechnologie
 • Pěstování rostlin

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Krajinářská architektura - Ph.D.
 • Správa zeleně
 • Realizace a správa zeleně
4 programy

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Architektura a rozvoj sídel
 • Stavební inženýrství - Pozemní stavby

a další 3 programy

6 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Vodní hospodářství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Navrhování a provádění budov
 • Výpočetní technika
 • Stavební inženýrství - Moderní budovy

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
1 program

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Podniková ekonomika
 • Pozemní stavby
 • Řízení lidských zdrojů
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ (jednooborové)
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy