Nalezli jsme 25 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta umění a architektury

 • Architektura
 • Architecture (EN)
 • Vizuální komunikace - digitální média
 • Design prostředí
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektura
 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
2 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Materiálové inženýrství
 • Budovy a prostředí

a dalších 11 programů

14 programů

Zahradnická fakulta

 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Realizace a správa zeleně
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Rozvoj venkovského prostoru
 • Technologie odpadů

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Pozemní stavby
2 programy

Fakulta restaurování

 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
1 program

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Počítačové inženýrství
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Webové inženýrství
 • Počítačové systémy a sítě
 • Computer Systems and Networks (EN)
3 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimédia a design – Prostorová tvorba
 • Multimédia a design – Grafický design
2 programy

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny výtvarných umění (dvouoborové)
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
2 programy