Nalezli jsme 52 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta informatiky a managementu

 • Informační management
 • Informační a znalostní management
 • Informační a síťová bezpečnost

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Teorie interaktivních médií
2 programy

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Studia nových médií
 • Fonetika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Biomedicínská a klinická informatika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Kvantové technologie
 • Matematická informatika
 • Jaderná chemie

a dalších 31 programů

34 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy
 • Technologie a management v dopravě
 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Analýza biologických materiálů
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy
 • Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče
 • Andragogika

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering
 • Informatika / Computer Science
2 programy

Fakulta informatiky

 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.