Nalezli jsme 47 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta informačních technologií

 • Informační technologie
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Information Technology (EN)
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Informatics (EN)
 • Počítačové systémy a virtualizace
 • Softwarové inženýrství
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační technologie
 • Informační technologie (EN)
 • Automatické řízení a informatika

a další 3 programy

6 programů

European School of Business & Management SE

 • MSC - Management informačních technologií
 • MBA - Andragogika a management vzdělávání
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a informační technologie
 • Řídicí a informační systémy
 • Informatika a výpočetní vědy
 • Biomedicínské inženýrství
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium)
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
2 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Manažerské informační technologie
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ

a dalších 5 programů

8 programů

Právnická fakulta

 • Právo informačních a komunikačních technologií
 • Veřejná správa
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informační a komunikační technologie
 • Veřejné knihovny komunitního typu
 • Informatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Toxikologie
 • Didaktika fyziky

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a managementu

 • Informační management
 • Informační a znalostní management
 • Aplikovaná informatika

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
1 program

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Translatologie
 • Korpusová a teoretická lingvistika
 • Fonetika
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Webové technologie
 • Komunikační a radarové systémy
 • Elektrotechnika a informatika (EN)

a další 2 programy

5 programů