Chci studovat sociální vědy

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta sociálních věd

 • Sociologie a sociální politika
 • Veřejná a sociální politika
 • Sociologie specializace Sociální antropologie

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Sociální antropologie

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a sociální podnikání
 • Sociální práce
 • Rozvoj a řízení v sociální práci

a dalších 5 programů

8 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Management sociální práce v organizacích

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Aplikovaná ekonomie a správa

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Management vědy
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Sociologie (dvouoborové)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Historické vědy
 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Sociologie (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Informační věda
 • Hudební věda
 • Divadelní věda

a dalších 167 programů

170 programů

Lékařská fakulta

 • Sociální lékařství
 • Social Medicine (EN)
2 programy

Fakulta filozofická

 • Sociální práce
 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Sociální a kulturní antropologie

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce s dětmi a mládeží

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Sociální práce
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Vychovatelství
3 programy

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Politologie
 • Political Science (EN)
 • Sociologie
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální antropologie
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Resocializační pedagogika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Zdravotně sociální péče
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Sociální epidemiologie
 • Demografie se sociální geografií
 • Sociální geografie a regionální rozvoj

a dalších 5 programů

8 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
2 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Radiologická asistence
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
4 programy

Teologická fakulta

 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Sociální a charitativní práce
 • Etika v sociální práci
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
 • Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů