Chci studovat sociální vědy

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta sociálních věd

 • Sociologie a sociální politika
 • Veřejná a sociální politika
 • Veřejné a sociální politiky (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Sociální antropologie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Management sociální práce v organizacích

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
2 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální práce
 • Řízení v sociální práci
 • Aplikovaná ekonomie a správa

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Historické vědy se specializací Archivnictví
 • Filozofie a společenské vědy

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Historické vědy
 • Historické vědy (dvouoborové)

a dalších 128 programů

131 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Sociální psychologie
 • Hudební věda

a dalších 187 programů

190 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální práce
 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální antropologie
 • Humanitní studia
 • Resocializační pedagogika

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální vědy
 • Sociální epidemiologie
 • Sociální geografie a regionální rozvoj

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Charitativní a sociální práce

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Biomedicínské vědy
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Sociální psychologie
 • Teorie a dějiny vědy
 • Sociální pedagogika a poradenství

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Psychologie
 • Geografie pro veřejnou správu

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas

a dalších 20 programů

23 programů