Chci studovat sociální vědy

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta sociálních věd

 • Sociologie a sociální politika
 • Veřejná a sociální politika
 • Veřejné a sociální politiky (EN)
 • Public and Social Policy
 • Sociologie
 • Sociology
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Political Science

a dalších 27 programů

36 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Sociální politika a sociální práce (EN)
 • Sociální antropologie
 • Sociální psychologie
 • Sociální psychologie (EN)
 • Sociologie (i jednooborové)
 • Sociologie (EN)
 • Politologie

a dalších 32 programů

41 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Sociální práce (EN)
 • Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální vědy
 • Sociální epidemiologie
 • Environmentální vědy (EN)
 • Demografie se sociální geografií
 • Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Sociální geografie a geoinformatika
 • Sociální geografie a regionální rozvoj (EN)

a dalších 7 programů

14 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální a charitativní práce
 • Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie
 • Starokatolická teologie
 • Husitská teologie (jednooborová)

a dalších 17 programů

23 programů

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
2 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální práce
 • Řízení v sociální práci
 • Ekonomika a management
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
4 programy

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Divadelní věda (dvouoborové)
 • Filmová věda (dvouoborové)
 • Sociologie (dvouoborové)
 • Sociologie
 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Archeologie (dvouoborové)

a dalších 103 programů

112 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Sociální psychologie
 • Sociální pedagogika
 • Historie - hospodářské a sociální dějiny
 • Moderní hospodářské a sociální dějiny
 • Historie - hospodářské a sociální dějiny (dvouoborové)
 • Sociologie
 • Sociologie (EN)

a dalších 25 programů

33 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální práce
 • Sociální ekologie
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 24 programů

31 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Sociální antropologie
 • Resocializační pedagogika
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Pedagogika předškolního věku
 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Všeobecná sestra
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Pedagogika

a dalších 5 programů

12 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Biblická teologie

a dalších 5 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)
 • Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Jazyková a literární komunikace
 • Vychovatelství

a dalších 14 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Andragogika
 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Učitelství pedagogiky (dvouoborové)
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)
8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Psychologie
 • Geografie pro veřejnou správu
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální komunikace v neziskovém sektoru
 • Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)

a dalších 74 programů

79 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Filozofie a společenské vědy
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie
 • Politologie
 • Sociologie
 • Archivnictví
 • Archeologie
 • Filozofie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Social Work
 • Historie

a dalších 6 programů

17 programů