Nalezli jsme 43 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta sociálních věd

 • Veřejná a sociální politika
 • Sociologie
 • Sociology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a sociální podnikání
 • Sociální práce
 • Rozvoj a řízení v sociální práci

a další 4 programy

7 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Management sociální práce v organizacích
 • Ošetřovatelství
4 programy

Filozofická fakulta

 • Management vědy
 • Sociální práce
 • Sociologie
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální politika a sociální práce
 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Regulace a behaviorální studia

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Historické vědy
 • Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci
2 programy

Filozofická fakulta

 • Informační věda
 • Divadelní věda
 • Filmová věda

a dalších 69 programů

72 programů

Lékařská fakulta

 • Sociální lékařství
 • Social Medicine (EN)
2 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce
 • Sociální práce s dětmi a mládeží
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Sociální práce
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení

a další 4 programy

7 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Etnologie a kulturní studia

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Spiritualita a etika v sociální práci
 • Sociální a charitativní práce
 • Etika v sociální práci
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru
 • Jazyková a literární kultura
 • Náboženská výchova
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Zdravotně sociální péče
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Moderní dějiny střední Evropy
3 programy

Evangelická teologická fakulta

 • Sociální a pastorační práce
 • Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika
 • Evangelická teologie
3 programy

Vysoká škola CEVRO

 • Management sociálních služeb
 • Management sociálních služeb v evropském kontextu
2 programy