Nalezli jsme 36 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta sociálních věd

 • Veřejná a sociální politika
 • Sociologie
 • International Masters in Economy, State and Society (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a sociální podnikání
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a kriminologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
 • Politologie

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Management vědy
 • Sociologie
 • Sociologie (dvouoborové)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Hudební věda
 • Divadelní věda
 • Sociální práce

a dalších 81 programů

84 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální práce
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management veřejného sektoru
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Sociální epidemiologie
 • Sociální geografie a regionální rozvoj
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
3 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
 • Teologie online
 • Učitelství náboženství pro ZŠ
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Resocializační pedagogika
2 programy

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Politologie
 • Sociologie

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Sociální geografie a regionální rozvoj
1 program

Fakulta zdravotnických věd

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální a kulturní ekologie
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
2 programy

Vysoká škola CEVRO

 • Management sociálních služeb v evropském kontextu
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
1 program