Chci studovat právo

6x nejlépe👍hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Fakulta strojního inženýrství

 • Základy strojního inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
3 programy

Fakulta informatiky

 • Kyberbezpečnost
 • Softwarové inženýrství
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 23 programů

26 programů

Zahradnická fakulta

 • Správa zeleně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Kybernetická bezpečnost
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Teorie obrany státu
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Veřejná ekonomika a správa
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinné inženýrství
 • Lesnická fytopatologie a mykologie
 • Forest Phytopatology and Mycology (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Farmakognosie a nutraceutika
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sportovních studií

 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol (dvouoborové)
2 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
1 program