Chci studovat právo

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta humanitních studií

 • Studia občanského sektoru
 • Studia občanské společnosti
 • Historická sociologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta pedagogická

 • Tělesná výchova a sport
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství
 • Stavební inženýrství - Realizace staveb
 • Environmentálně vyspělé budovy

a dalších 9 programů

12 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Husitská teologie
 • Judaistika

a další 4 programy

7 programů

University College Prague

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketing ve službách
 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Mezinárodní management a marketing
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Řízení rozvoje obcí a regionů
 • Finanční správa
 • Regionální a veřejná ekonomie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Studia kulturních průmyslů
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Teorie a dějiny výtvarných umění (dvouoborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
 • Oborové didaktiky STEM předmětů

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teleinformatika
 • Teleinformatics (EN)
 • Mikroelektronika a technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální práce a kriminologie
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Základy strojního inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Rybářství
3 programy

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Pomocné vědy historické
 • Educational Sciences

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Robotika a výrobní technika
 • Dopravní a transportní technika
 • Technika prostředí
4 programy

Fakulta informatiky

 • Kyberbezpečnost
 • Softwarové inženýrství
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 23 programů

26 programů

Zahradnická fakulta

 • Správa zeleně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
 • Kybernetická bezpečnost
4 programy