Chci studovat právo

Podej si přihlášku na         VUT DO KONCE BŘEZNA 📆 a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT!

Fakulta pedagogická

 • Tělesná výchova a sport
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství
 • Stavební inženýrství - Realizace staveb
 • Environmentálně vyspělé budovy

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Řízení rozvoje obcí a regionů
 • Finanční správa
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 7 programů

10 programů

University College Prague

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketing ve službách
 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Mezinárodní management a marketing
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana přírody
 • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Husitská teologie
 • Judaistika

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - němčina
3 programy

Filozofická fakulta

 • Studia kulturních průmyslů
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Teorie a dějiny výtvarných umění (dvouoborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Rybářství
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
 • Oborové didaktiky STEM předmětů

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Robotika a výrobní technika
 • Dopravní a transportní technika
 • Technika prostředí
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teleinformatika
 • Teleinformatics (EN)
 • Mikroelektronika a technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální práce a kriminologie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Pomocné vědy historické
 • Pedagogické vědy

a dalších 5 programů

8 programů