Chci studovat elektrotechniku

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Elektrotechnika  Komerční elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)  Elektrotechnika a energetika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika a telekomunikace   a dalších 8 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Teoretická elektrotechnika  Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika  Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika  Angličtina v elektrotechnice a informatice  Microelectronics  Kybernetika, automatizace a měření   a dalších 34 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika a management  Silnoproudá elektrotechnika  Ekonomika a řízení elektrotechniky  Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika   a dalších 72 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automobilové elektronické systémy  Aplikovaná elektronika  Elektronika  Řídicí a informační systémy  Projektování elektrických zařízení  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Měřící a řídicí technika   a dalších 12 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Komunikační a mikroprocesorová technika  Informační, komunikační a řídicí technologie  Komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Řízení procesů  Informační technologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Mechatronika  Elektronické informační a řídicí systémy  Mechatronics  Informatika a logistika  Automatické řízení a inženýrská informatika

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní stavitelství   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Mechatronika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dynamika konstrukcí a mechatronika

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Letecké elektrotechnické systémy  Elektronické systémy a zařízení

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik elektrotechnických zařízení

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Mechatronika  Stavba strojů a zařízení

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Bezpečnostní technologie, systémy a management

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technologická zařízení staveb  Zemědělská technika  Energetika

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Ekonomika a management v průmyslu  Recyklace materiálů  Materiály a technologie pro automobilový průmysl