Chci studovat elektrotechniku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Aplikovaná elektronika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teoretická elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a informatika
 • Komunikační a mikroprocesorová technika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a management
 • Management energetiky a elektrotechniky

a dalších 56 programů

59 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronika
 • Mechatronics (EN)
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Mechatronika
 • Stavba strojů a zařízení
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie
 • Zbraně a munice
 • Komunikační a informační technologie
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Security Technologies, Systems and Management (EN)
2 programy

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
 • Energetika
3 programy

Fakulta strojní

 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Stavba jaderně energetických zařízení
2 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Nanotechnologie
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta strojní

 • Dopravní a transportní technika
 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
 • Průmysl 4.0
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Materiálová chemie (EN)
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé materiály (EN)
4 programy