Chci studovat elektrotechniku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Komerční elektrotechnika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teoretická elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a management
 • Management energetiky a elektrotechniky

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilové elektronické systémy
 • Aplikovaná elektronika
 • Elektronika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Komunikační a řídicí technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronika
 • Mechatronics (EN)
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Mechatronika
 • Stavba strojů a zařízení
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
1 program

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
 • Energetika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta strojní

 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Stavba jaderně energetických zařízení
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakultu materiálově-technologická

 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Recyklace materiálů
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
4 programy

Fakulta strojní

 • Dopravní a transportní technika
 • Průmysl 4.0
 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie (EN)
 • Materiálová chemie
 • Pokročilé materiály (EN)
 • Pokročilé materiály
4 programy