Chci studovat elektrotechniku

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Aplikovaná elektronika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika a informatika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a informatika (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teoretická elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory

a dalších 33 programů

36 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronika
 • Mechatronics (EN)
 • Technical Cybernetics
 • Technická kybernetika
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikovaná informatika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Průmyslová automatizace
2 programy

Technická fakulta

 • Technologická zařízení staveb
 • Zemědělská technika
 • Energetika
 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Průmyslový management
 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Management obchodu

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informačních technologií

 • Webové inženýrství
 • Počítačové systémy a virtualizace
 • Umělá inteligence

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální elektronika - specializace Počítačová fyzika
 • Fyzikální elektronika - specializace Laserová fyzika a technika
 • Fyzikální elektronika - specializace Fotonika
3 programy