Aplikovaná fyzika

6x nejlépe👍hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná elektronika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství - specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
 • Matematická fyzika
 • Radiologická fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie
 • Radiologická fyzika

a dalších 72 programů

75 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (sdružené studium)
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Aplikovaná informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 25 programů

28 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Fyzika povrchů a rozhraní
 • Geofyzika a fyzika planet

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Inženýrská mechanika

a dalších 39 programů

42 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Zobrazovací metody a lékařská fyzika
 • Optika a optometrie
 • Ortoptika
3 programy

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
2 programy

Fakulta chemická

 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Biofyzikální chemie
2 programy