Aplikovaná fyzika

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná elektronika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika nanostruktur
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 47 programů

50 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika – nanotechnologie
 • Fyzika plazmatu
 • Aplikovaná matematika

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (dvouoborové)
 • Aplikovaná informatika
 • Biofyzika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Počítačová fyzika
 • Teoretická fyzika
 • Computational physics (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 7 programů

10 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Geometrie a globální analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Lékařská elektronika a bioinformatika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Fyzikální měření a modelování
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Integrované systémy v budovách
 • Softwarové inženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
2 programy