Aplikovaná fyzika

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 48 programů

51 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná elektronika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství - specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
 • Matematická fyzika
 • Radiologická fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie
 • Aplikovaná matematika

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (sdružené studium)
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a další 2 programy

5 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství fyziky pro SŠ

a dalších 23 programů

26 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika a fyzika planet
 • Fyzika povrchů a rozhraní
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Informační technologie (EN)
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0

a dalších 15 programů

18 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Materiálové vědy
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie
 • Nanotechnologie (EN)
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
3 programy

Fakulta chemická

 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Biofyzikální chemie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 33 programů

36 programů