Aplikovaná fyzika

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika
 • Aplikovaná informatika

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná elektronika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie
 • Aplikovaná matematika

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika

a dalších 25 programů

28 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (sdružené studium)
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematická fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Jaderná a částicová fyzika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika (EN)
 • Aplikované vědy a technologie
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika a fyzika planet
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
 • Fyzika povrchů a rozhraní

a dalších 34 programů

37 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Integrované systémy v budovách

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie
 • Nanotechnologie (EN)
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
3 programy

Fakulta chemická

 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační systémy
 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Elektronika a komunikační technologie

a dalších 33 programů

36 programů