Aplikovaná chemie

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná chemie
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Biofyzika
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Aplikovaná geologie (EN)
 • Chemie

a dalších 38 programů

41 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná informatika
 • Chemie (jednooborové)

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Fyzikální měření a modelování
 • Učitelství fyziky pro střední školy
3 programy

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Makromolekulární chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Chemie (dvouoborové)

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technická chemie
 • Analytická chemie
 • Organická chemie

a dalších 42 programů

45 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Spotřební chemie
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a další 2 programy

5 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (EN)
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická technologie
 • Klinická a sociální farmacie
 • Farmakologie a toxikologie
3 programy