Aplikovaná chemie

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Chemie pro medicínské aplikace

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika

a dalších 42 programů

45 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Jaderná chemie

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Chemie
 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technology of Macromolecular Substances (EN)
 • Technology of Makromolecular Substances (EN)
3 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Chemické a procesní inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Chemie (double degree)
 • Chemie a chemické technologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 45 programů

48 programů

Agronomická fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agricultural Chemistry
 • Technologie potravin
 • Jakost a bezpečnost potravin
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
 • Energie a paliva
2 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Nanotechnologie
 • Nanotechnologie (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie
 • Biotechnologie (double degree)
 • Potraviny a přírodní produkty
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
4 programy

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy