Nalezli jsme 62 škol

📚 Jak zrychlit své učení? Existuje 2️x efektivnější způsob. Zjistít více

Pedagogická fakulta

 • Pedagogická psychologie
 • Educational Psychology
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 50 programů

53 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogická a školní psychologie
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

a dalších 153 programů

156 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů

a dalších 57 programů

60 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Školní pedagogika
 • Školní pedagogika (EN)

a dalších 59 programů

62 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Sociální pedagogika
 • Náboženská výchova

a dalších 73 programů

76 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (jednooborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Pedagogická fakulta

 • Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a dalších 80 programů

83 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Pedagogická studia
 • Vychovatelství
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 29 programů

32 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogické vědy
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Pedagogika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta pedagogická

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 46 programů

49 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Klinická a pedagogická psychologie
 • Politologie
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska

a dalších 13 programů

16 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
3 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ
 • Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
4 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství matematiky pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 • Teologie
 • Filosofie

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Chirurgické obory
 • Fyzioterapie
 • Aplikovaná fyzioterapie
4 programy

Fakulta umění

 • Fagot
 • Flétna
 • Hoboj

a dalších 29 programů

32 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk (dvouoborové) (Učitelství pro střední školy)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Dějepis (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)

a dalších 9 programů

12 programů