Nalezli jsme 120 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta pedagogická

 • Učitelství informatiky pro základní školy
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
3 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní logistika

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - informatika (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (sdružené studium)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Telekomunikační a informační technika

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatics
 • Důlní měřictví

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Construction Management and Engineering (EN)
 • Konstrukce a dopravní stavby

a dalších 27 programů

30 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
 • Český jazyk
2 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Projektové řízení
 • Projektové a procesní řízení

a další 4 programy

7 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Unicorn College

 • Softwarový vývoj
 • Software Development (EN)
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Elektronika
 • Elektroenergetika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Geografická kartografie a geoinformatika

a dalších 9 programů

12 programů