Nalezli jsme 44 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Business (EN)
 • Mezinárodní obchod
 • Regionální studia a mezinárodní obchod
 • Regional Studies and International Business (EN)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Bezpečnostní studia
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics of Condensed Matter and Materials Research
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Unicorn University

 • Business Management (EN)
 • Business Management
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Optika a optometrie
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání(dvouoborové, pro ZŠ)
 • Kinantropologie
3 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

a dalších 5 programů

8 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů