Ekonomie a management

75 škol a fakult

Podej si přihlášku na         VUT DO KONCE BŘEZNA 📆 a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT!

Provozně ekonomická fakulta

 • Business Administration (EN)
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management

a další 4 programy

7 programů

Ekonomická fakulta

 • Analýza v ekonomické a finanční praxi
 • Cestovní ruch
 • Ekonomika a management

a další 2 programy

5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Finance

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola Sting

 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Účetnictví
 • Zdaňování
3 programy

Fakulta textilní

 • Textilní marketing
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Ekonomika a management podniku
 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Logistika
2 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
2 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Economic Data Science (EN)
 • Multimédia v ekonomické praxi
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Business Administration (EN)
 • Podniková ekonomika a management
3 programy

Národohospodářská fakulta

 • Economics (EN)
 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
4 programy

Fakulta VŠPP

 • Entrepreneurship and Management (EN)
 • Finanční řízení
 • Marketingové komunikace

a další 4 programy

7 programů

Fakulta VŠO

 • Air Transport (EN)
 • Cestovní ruch a turismus
 • Cestovní ruch a turismus pro absolventy VOŠ

a dalších 9 programů

12 programů