Chci studovat medicínu

6x nejlépe👍hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Lékařská fakulta

 • Simulace v medicíně
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Chirurgie a reprodukční medicína

a dalších 32 programů

35 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • General Medicine
 • Internal Medicine
 • Imaging Methods in Medicine

a dalších 29 programů

32 programů

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • General Medicine (EN)
 • Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena

a dalších 39 programů

42 programů

2. lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

1. lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • History of Medicine (EN)

a dalších 51 programů

54 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • General Medicine (EN)
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta

 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Klinické neurovědy
 • Zdravotnické záchranářství

a dalších 21 programů

24 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ortotika-protetika
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická fyzika
 • Radiologická technika
 • Jaderná chemie

a dalších 12 programů

15 programů

Vojenská lékařská fakulta

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
 • Zdravotnické záchranářství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Bioinženýrství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Rostlinolékařství
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Fyzikální diagnostické metody
 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologická asistence
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Reprodukční biotechnologie
 • Management zdraví a welfare zvířat
 • Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
3 programy