Chci studovat medicínu

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

2. lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • General Medicine (EN)
 • History of Medicine (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Chirurgie a reprodukční medicína
 • Všeobecné lékařství

a dalších 27 programů

30 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)
 • Všeobecné lékařství (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • General Medicine (EN)
 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Ortotika-protetika
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistence

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Pediatrie
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Všeobecné lékařství (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Zdravotnické záchranářství
 • Chirurgické obory
 • Klinické vědy

a dalších 15 programů

18 programů

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Neurovědy
 • Veřejné zdravotnictví

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická fyzika
 • Radiologická technika
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
 • Zdravotnický záchranář
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnické záchranářství
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnické záchranářství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Fyzioterapie
4 programy