Chci studovat medicínu

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Gerontologie  Gerontologie (EN)  Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Lékařská biofyzika (EN)  Lékařská biofyzika  Experimentální chirurgie (EN)  Neurovědy (EN)   a dalších 24 oborů

TIP

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Ergoterapie  Všeobecné lékařství (EN)  Všeobecné lékařství  Stomatologie  Stomatologie (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)   a dalších 38 oborů

1. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Všeobecné lékařství (EN)  Všeobecné lékařství  Dentální hygienistka  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)  Všeobecná sestra  Farmakologie a toxikologie   a dalších 25 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: General Medicine  Zdravotnický záchranář  Intenzivní péče  Ošetřovatelství  Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Zdravotní laborant  Ergoterapie  Všeobecná sestra   a dalších 9 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Všeobecné lékařství  Vnitřní nemoci  Radiologie - zobrazovací metody (EN)  Radiologie - zobrazovací metody   a dalších 47 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Military Internal Medicine  Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Vojenské všeobecné lékařství  Lékařská mikrobiologie  Military Surgery  Vojenské vnitřní lékařství  Vojenské zubní lékařství  Vojenská farmacie   a dalších 11 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Ortotik-protetik  Radiologický asistent  Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Zdravotnický záchranář  Porodní asistentka  Ergoterapie  Fyzioterapie

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Pediatrie  Všeobecné lékařství  Zobrazovací metody v lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Zubní lékařství  Stomatologie  Zubní lékařství (EN)  Vnitřní nemoci  Gynekologie a porodnictví  Neurologie a psychiatrie   a dalších 16 oborů

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Neurovědy  Všeobecné lékařství  Lékařská farmakologie  Chirurgie  Anatomie, histologie a embryologie  Zubní lékařství  Psychiatrie  Lékařská imunologie  Neurologie  Vnitřní nemoci  Fyziologie a patologická fyziologie   a dalších 14 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Pediatrie  Lékařská mikrobiologie  Všeobecné lékařství (EN)  Klinická onkologie a radioterapie  Všeobecné lékařství  Radiologie  Zubní lékařství  Zubní lékařství (EN)  Stomatologie  Vnitřní nemoci (EN)  Vnitřní nemoci   a dalších 18 oborů

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Chemie pro medicínské aplikace

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Biomedicínské a ekologické inženýrství  Biomedical and Ecological Engineering

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Porodní asistentka

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Zdravotně sociální pracovník  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Laserová a přístrojová technika  Radiologická technika  Radiologická fyzika  Aplikace softwarového inženýrství  Jaderná chemie  Laserová technika a elektronika  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 16 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Molekulární biologie a genetika  Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách  Lékařská fyzika