Chci studovat historii

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Historie  Historie - muzeologie  Angličtina + Historie  Historie + Němčina  Archeologie + Historie  Historie – památková péče  Český jazyk a literatura + Historie  Historie se zaměřením na české a československé dějiny   a dalších 11 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Historie  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Historie  České dějiny  Moderní dějiny  Etnologie  Archeologie  Obecné dějiny  Antropologie populací minulosti  Teorie a dějiny vědy a techniky  Mezinárodní vztahy - teritoriální studia  Humanistika  Blízkovýchodní studia   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny  Kulturní dějiny   a dalších 55 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Historicko-literární studia  Kulturní dějiny  Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)  Humanitní studia  Spisová a archivní služba  History   a dalších 11 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Historie  Historie - české dějiny  Historie - obecné dějiny  Učitelství historie pro střední školy  Muzeologie  Archeologie  Dějiny starověku (dvouoborové)  Dějiny starověku  Teorie a dějiny vědy  Archivnictví   a dalších 100 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)  Pomocné vědy historické  Archeologie  České dějiny  Archeologie (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Obecné dějiny  České dějiny  Archeologie (dvouoborová)  Archivnictví  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví (dvouoborové)  Německá filologie (dvouoborové)  Německá filologie   a dalších 101 oborů

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Historie  Archivnictví – historie  Archivnictví  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Archeologie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie  Africká studia  Politologie – africká studia  Filozofie   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Historie  Kulturní historie  Historie (jednooborové)  Historie (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)  Spisová a archivní služba  České dějiny   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Historie  Historie (dvouoborové)  Historie - obecné dějiny  Historie - obecné dějiny (dvouoborové)  Historie - hospodářské a sociální dějiny  Historie - obecné dějiny (EN)  Historie - hospodářské a sociální dějiny (dvouoborové)   a dalších 64 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Historie techniky  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství odborných předmětů   Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku

Masarykův ústav vyšších studií

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Orální historie - soudobé dějiny  Orální historie - soudobé dějiny (EN)  Soudobé evropské dějiny (EN)  Soudobé evropské dějiny (DE)  Soudobé evropské dějiny  Evropské kulturní a duchovní dějiny  Historická sociologie   a dalších 26 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - dějepis (dvouoborové)  Teorie a dějiny české literatury  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Historie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství dějepisu pro základní školy

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Soudobé dějiny  Moderní dějiny

Fakulta sociálních věd

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Moderní dějiny střední Evropy