Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Historie: specializace Kulturní dějiny
 • Historie: specializace Hospodářské a sociální dějiny

a dalších 60 programů

63 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Malba II
 • Interpretace a teorie interpretace

a dalších 25 programů

28 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Politická a kulturní geografie

a dalších 31 programů

34 programů

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

a dalších 17 programů

20 programů