Management

28 škol a fakult

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
2 programy

Fakulta ekonomická

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Řízení a ekonomika podniku / Business Management and Economics
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Social Ecology (EN)
 • Sociální ekologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Econometrics (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Ekonomie a finance
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
1 program

Evropská akademie vzdělávání SE

 • Ph.D - Management of small and medium enterprises
 • Ph.D - Řízení malých a středních podniků
2 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Industrial Engineering (EN)
 • Průmyslové inženýrství
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Řízení průmyslových systémů
 • Řízení průmyslových systémů (EN)
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program