Management

39 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
1 program

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Management regionálního rozvoje
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Znalectví
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
4 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Design management
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • MBA - management a řízení
3 programy

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a sociální podnikání
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
 • Školský management
2 programy