Nalezli jsme 47 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Radiologická fyzika
 • Mikrobiologie
 • Genomika a proteomika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Syntéza a výroba léčiv
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Radiologická asistence
 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Xenobiochemie a patobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Makromolekulární chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Analytická chemie
 • Medicinální chemie
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Zdravotnický záchranář
 • Biomedicínské inženýrství
 • Všeobecná sestra
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Zdravotnické záchranářství
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Radiologický asistent

a dalších 15 programů

18 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Matematické modelování
 • Probability, Mathematical Statistics and Econometrics

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecná sestra
 • Dentální hygiena
 • Porordní asistence
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Zdravotní laborant
 • Farmakochemie a medicinální materiály
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Specializace v ošetřovatelství

a dalších 10 programů

13 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacy (EN)
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakologie a toxikologie

a další 4 programy

7 programů