Nalezli jsme 48 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Makromolekulární chemie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)

a další 3 programy

6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Zdravotnický záchranář
 • Biomedicínské inženýrství
 • Všeobecná sestra
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologický asistent
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Zdravotnický záchranář
 • Informační a komunikační technologie v lékařství
 • Biomedicínská informatika

a dalších 18 programů

21 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (EN)
 • Matematické modelování

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecná sestra
 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemicko-technologická

 • Zdravotní laborant
 • Farmakochemie a medicinální materiály
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Všeobecná sestra
 • Komunitní péče v porodní asistenci

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakognosie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Porodní asistence
 • Fyzioterapie

a další 2 programy

5 programů