Nalezli jsme 42 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Matematická fyzika

a další 4 programy

7 programů

Ekonomická fakulta

 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Kybernetika, automatizace a měření
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání
 • Informační bezpečnost

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
1 program

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Logika
 • Logic (EN)
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Technologické systémy
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a řídicí technologie
2 programy

Fakulta strojní

 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Stavba jaderně energetických zařízení
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
2 programy

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Logistika a řízení dopravních procesů
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Integrované systémy v budovách
 • Počítačové a komunikační systémy

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management - zaměření Management firemních financí
 • Management - zaměření Strategický management
 • Management - zaměření Marketing a brand management

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Obchodní podnikání
 • Řízení a ekonomika podniku

a další 2 programy

5 programů