Nalezli jsme 33 škol

7 nejčastějších mýtů okolo studia MBA! Co je pravda a co ne? Zjistěte více!

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika a kulturní studia
 • Aesthetics and Culture Studies
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Politologie – africká studia
 • Politologie – latinskoamerická studia

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Muzikologie
 • Anglický jazyk
 • Teorie a dějiny hudebního umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Logika
 • Estetika

a dalších 69 programů

72 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
4 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Teologické nauky
 • Křesťanské myšlení
3 programy

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Humanitní studia
 • Politologie

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Filosofie
 • Religionistika
 • Etika v sociální práci

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Kinanthropology
 • Kinantropologie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Physics Education and General Problems of Physics
2 programy