Nalezli jsme 32 škol

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika a kulturní studia
 • Aesthetics and Culture Studies
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Historické vědy - Archivnictví
 • Politologie – africká studia

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Muzikologie
 • Anglický jazyk
 • Teorie a dějiny hudebního umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika
 • Logika

a dalších 68 programů

71 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Philosophies allemande et francaise (FR)

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Philosophy and History of Science (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Teologické nauky
 • Křesťanské myšlení
3 programy

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Humanitní studia
 • Mezinárodní vztahy

a další 3 programy

6 programů

Teologická fakulta

 • Filosofie
 • Religionistika
 • Sociální a charitativní práce

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Physics Education and General Problems of Physics
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality
3 programy