Nalezli jsme 35 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Aesthetics and Culture Studies
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Philosophy. International Studies (EN)
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
4 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Politologie - Africká studia

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Muzikologie
 • Anglický jazyk
 • Teorie a dějiny hudebního umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Logika
 • Estetika

a dalších 69 programů

72 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
4 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Systematic Theology and Christian
 • Křesťanské myšlení

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Humanitní studia

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné kultury

 • Kinanthropology
 • Kinantropologie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
3 programy