Nalezli jsme 21 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Učitelství filozofie pro střední školy
 • Estetika

a dalších 167 programů

170 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
4 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta sociálních věd

 • Politics, Philosophy and Economics (EN)
 • Social Sciences (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
1 program

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Arts management
 • Management and Managerial Economics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů