Nalezli jsme 24 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika a kulturní studia
 • Aesthetics and Culture Studies
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Philosophy. International Studies (EN)
 • Teorie a dějiny české literatury

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
 • Archeologie

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Anglický jazyk
 • Teorie a dějiny hudebního umění
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika
 • Logika

a dalších 74 programů

77 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
4 programy

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Systematic Theology and Christian
 • Křesťanské myšlení

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archaeology

a další 4 programy

7 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Kinanthropology
 • Kinantropologie
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie
2 programy