Nalezli jsme 24 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Estetika a kulturní studia
 • Aesthetics and Culture Studies
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Philosophy (EN)
 • Archeologie

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Anglický jazyk
 • Teorie a dějiny hudebního umění
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Logika
 • Estetika

a dalších 73 programů

76 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Filozofie náboženství
 • Philosophy of Religion (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie výchovy a vzdělávání
 • Philosophy of Education (EN)
 • Pedagogická a školní psychologie
 • Educational and School Psychology (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Philosophy and History of Science (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Křesťanské myšlení
2 programy

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Teorie a dějiny vědy a techniky

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Physics Education and General Problems of Physics
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (EN)
 • Judaistika

a další 3 programy

6 programů