Nalezli jsme 73 škol

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Anglophone Studies (EN)
 • International Relations and European Studies (EN)
 • International Relations – European Studies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta filozofická

 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Mezinárodní vztahy - teritoriální studia
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Inteligentní systémy s roboty (EN)
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (EN)
 • Softwarové inženýrství (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finance (EN)
 • Economics and Management (EN)
 • Finance

a další 3 programy

6 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations: European Studies
 • International Relations
 • International Relations and Diplomacy

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Speciální produkce rostlinná
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design (EN)
 • Marketing Communications (EN)
 • Design obuvi
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Polymer Engineering (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Technologie potravin

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Dentistry
 • General Medicine
2 programy

Technická fakulta

 • Technology and Environmental Engineering (EN)
 • Agricultural Engineering (EN)
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství
 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Teritoriální studia

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva a krizový management
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
4 programy

1. lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Dentistry (EN)
2 programy