Medicína a farmacie

40 škol a fakult

2. lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 46 programů

49 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology (EN)
 • Clinical Biochemistry (EN)

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Civilní nouzová připravenost
 • Civilní nouzové plánování

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta chemicko-technologická

 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Zdravotní laborant
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Nursing (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenský farmaceut
 • Vojenský lékař
 • Vojenský zubař
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Porodní asistence

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta humanitních studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Dentální hygiena
 • Porordní asistence
 • Všeobecná sestra
3 programy