Chci studovat umění

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Intermediální umění  Grafika  Kresba  Malba  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Interpretace a teorie interpretace  Viola  Fagot  Housle  Klavír  Klarinet  Cembalo  Trubka  Zpěv  Saxofon  Hoboj  Kontrabas   a další 4 obory

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Volné umění  Teorie a dějiny současného umění  Grafika a kresba  Malířství  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Restaurování výtvarných děl  Architektonická tvorba  Sochařství  Intermédia a nová média

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dramatická umění  Světelný design  Scénografie  Divadlo a výchova  Činoherní režie  Taneční a pohybové divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Audiovizuální tvorba a divadlo  Činoherní herectví   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Komparatistika (dvouoborové)  Komparatistika  Divadelní věda (dvouoborové)  Divadelní věda  Český jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Psychologie umění  Dějiny umění  Kulturní antropologie a umění  Filozofie uměleckého projevu  Design prostoru/interiéru  Marketing a obchod uměleckých děl  Malba  Grafika  Muzejnictví a galerijnictví  Multimédia   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění  Dějiny umění (dvouoborové)  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Kulturální studia  Anglická a americká literatura (dvouoborové)  Kulturní studia (dvouoborové)  Kulturní studia  Dějiny novější české literatury   a dalších 35 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Teorie a dějiny umění  Sdružená uměnovědná studia  Hudební věda  Estetika  Literární komparatistika  Teorie a dějiny divadla  Estetika a kulturní studia  Teorie interaktivních médií   a dalších 101 oborů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Výtvarné umění  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarná tvorba  Design  Architektura  Grafika a vizuální komunikace  Architektonická tvorba

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - grafika (grafika)  Výtvarná umění a umělecký provoz  Výtvarné umění - konceptuální tendence (environment)  Výtvarné umění - konceptuální tendence (intermédia)  Výtvarné umění - malířství - volná tvorba (malířství 3)   a dalších 13 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Teorie a dějiny výtvarných umění  Uměnovědná studia (dvouoborové)  Uměnovědná studia  Divadelní věda (dvouoborové)  Německá filologie (dvouoborové)  Latinská filologie (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

Filozofická fakulta

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění  Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Učitelství historie pro střední školy  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Teorie a dějiny české literatury   a dalších 56 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média  Design prostředí  Architektura  Architecture

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Grafický design  Design  Fotografie a intermediální tvorba  Kurátorská studia  Vizuální komunikace  Photography and Time-Based Media

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Scénografie alternativního a loutkového divadla  Scénografie  Herectví činoherního divadla  Dramaturgie činoherního divadla  Herectví alternativního a loutkového divadla  Dramatická výchova  Režie - dramaturgie činoherního divadla   a dalších 12 oborů

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Taneční věda  Choreografie  Choreografie a teorie choreografie  Zpěv  Pedagogika tance  Cembalo  Hudební produkce  Bicí nástroje  Hudební teorie  Dirigování  Hoboj  Zvuková tvorba  Housle  Kytara - jazz  Klarinet   a dalších 23 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Zvuková tvorba  Teorie filmové a multimediální tvorby  Produkce  Dokumentární tvorba  Photography  Restaurování fotografie  Animovaná tvorba  Střihová skladba  Scénáristika a dramaturgie  Audiovizuální studia  Fotografie   a další 3 obory

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Sochařství  Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Intermediální tvorba  Design  Multimediální design  Fashion design  Design kovu a šperku

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Hra na cembalo  Interpretace a teorie interpretace  Hra na klarinet  Dirigování orchestru  Kompozice  Hra na kytaru  Multimediální kompozice  Hra na kontrabas  Hra na fagot  Dirigování sboru  Hra na bicí nástroje   a dalších 21 oborů