Chci studovat filologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Francouzská filologie  Klasická filologie  Slovanské filologie  Slovanské filologie (RU)  Francouzská filologie (dvouoborové)  Novořecká filologie (dvouoborové)  Řecká antická filologie (dvouoborové)  Klasická filologie (EN)   a dalších 180 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Klasická filologie  Ukrajinská studia  Sdružená jihoslovanská studia  Filologicko-areálová studia  Paleoslovenistika a slovanské jazyky  Severoamerická kulturní studia  Balkanistika  Ukrajinský jazyk a literatura  Anglický jazyk   a dalších 101 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Nizozemská filologie  Italská filologie  Anglická filologie  Španělská filologie  Polská filologie  Německá filologie  Česká filologie  Čínská filologie  Japonská filologie  Srovnávací slovanská filologie   a dalších 102 oborů

Filozofická fakulta

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anglická filologie  Německý jazyk pro odbornou praxi  Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)  Anglický jazyk pro odbornou praxi

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu  Německá literatura  Interkulturní germanistika  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Angličtina pro překladatelskou praxi  Český jazyk  Španělština ve sféře podnikání  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzština ve sféře podnikání  Španělský jazyk a literatura  Německý jazyk a literatura   a dalších 54 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Bohemistika  Němčina (jednooborová)  Němčina (jednooborové)  Angličtina + Němčina  Angličtina + Historie  Angličtina (dvuooborové)  Němčina + Italština  Informatika + Angličtina  Angličtina (jednooborová)   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Románské jazyky  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka  Česko-německá areálová studia   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Jazyková a literární komunikace  Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: English for Business Administration  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Sociální pedagogika  Všeobecná sestra   a dalších 6 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Pravoslavná teologie - Novořecká fiolologie  Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: English Language & Literature

University of New York in Prague
TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - francouzština  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - němčina  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - ruština

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)