Chci studovat vědy o kultuře a umění

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Kurátorská studia
 • Grafický design

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a dalších 152 programů

155 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění a vizuální studia
 • Pomocné vědy historické

a dalších 41 programů

44 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Historické vědy

a dalších 71 programů

74 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Teorie a dějiny umění
 • Hudební věda

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Teorie a dějiny hudebního umění
 • Management vědy

a dalších 131 programů

134 programů

Fakulta umění

 • Malba II
 • Video - multimédia - performance
2 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
 • Církevní a obecné dějiny

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Kreativní komunikace pro manažery
1 program

Fakulta sociálních věd

 • Strategická komunikace
 • Mediální a komunikační studia
 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Tvůrčí fotografie
 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika výtvarné výchovy
 • Didactics of Art Education (EN)
 • Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Filozofická fakulta

 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Kulturní historie
 • Základy humanitních studií
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 • Archeologie
 • Historie
3 programy