Chci studovat architekturu

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura  Urbanismus  Urban design  Architecture

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Krajinářská architektura  Architektura (EN)  Architektura - teorie a tvorba  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)  Architektura - teorie a tvorba (EN)   a dalších 6 oborů

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architektura  Design prostředí  Architecture  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektura  Architektonická tvorba  Design  Výtvarná tvorba  Grafika a vizuální komunikace  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarné umění

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství  Dopravní stavby  Městské inženýrství a stavitelství  Geotechnika  Building structures  Teorie konstrukcí  Dopravní inženýrství   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Realizace pozemních a inženýrských staveb  Geomatika  Building Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Pozemní stavby  Inženýrství životního prostředí  Mathematics in Civil Engineering   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura pozemních staveb  Architektura a rozvoj sídel  Pozemní stavby

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Management zahradních a krajinářských úprav  Zahradní a krajinářské realizace

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní a krajinářské úpravy  Zahradní tvorba

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice | Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture and urbanism  Architecture

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Grafika a kresba  Malířství  Sochařství  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Intermédia a nová média  Teorie a dějiny současného umění  Restaurování výtvarných děl  Volné umění

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Krajinářství  Design nábytku

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Softwarové systémy  Počítačové inženýrství

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie  Počítačové a komunikační systémy  Informační a řídicí technologie (EN)

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Výpočetní matematika  Telekomunikační technika