Chci studovat architekturu

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Fakulta umění a architektury

 • Architektura
 • Architecture (EN)
 • Design prostředí

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektura
 • Architektonická tvorba
 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
3 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Průmyslové dědictví

a dalších 33 programů

36 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Správa zeleně

a další 2 programy

5 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Krajinářská architektura
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Speciální produkce rostlinná

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Architektura a rozvoj sídel
 • Pozemní stavby
3 programy

Fakulta restaurování

 • Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
 • Architecture
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Restaurování výtvarných děl

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Vodní hospodářství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Navrhování a provádění staveb
 • Územní plánování
 • Výpočetní technika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
1 program

Unicorn Vysoká škola

 • Softwarové inženýrství a big data
 • Software Development (EN)
 • Softwarový vývoj
3 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Mezinárodní bezpečnost
1 program