Medicína a farmacie

Nalezli jsme 31 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: MBA - Management ve zdravotnictví

Ústav práva a právní vědy

European Business School SE

Praha 7

Obory: MBA - Management ve zdravotnictví

European Business School SE

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Adiktologie  Adiktologie (EN)  Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Dějiny lékařství  Dějiny lékařství (EN)   a dalších 28 oborů

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Civilní nouzová připravenost  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Chirurgické obory  Intenzivní péče  Komunitní péče v porodní asistenci  Nutriční terapeut  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Ošetřovatelská péče v pediatrii   a další 3 obory

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Nurse  Ošetřovatelství  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Rehabilitace  Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  Všeobecná sestra  Zdravotní laborant

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Dermatovenerologie   a dalších 35 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická a sociální technologie  Klinická farmacie  Zdravotní laborant

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Ortotik-protetik