Medicína a farmacie

31 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Adiktologie (EN)
 • Bioetika

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Pediatrické ošetřovatelství

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
4 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Epidemiology
 • Infectious biology

a dalších 12 programů

15 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
2 programy

Lékařská fakulta

 • Geriatrické ošetřovatelství
 • Chirurgické obory
 • Intenzivní péče

a dalších 6 programů

9 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (EN)
 • Bioethics (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Všeobecné ošetřovatelství
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická analýza (EN)

a dalších 10 programů

13 programů