Medicína a farmacie

33 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Farmakologie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Supervize
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 40 programů

43 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management zdravotnictví (online)
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Matematické inženýrství
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

a další 4 programy

7 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická chemie

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
3 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
1 program

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 19 programů

22 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie

a dalších 5 programů

8 programů