Medicína a farmacie

33 škol a fakult

Pokud jste dospělý profesionál, je lepší studovat MBA než VŠ. Jaké jsou přínosy MBA?

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 19 programů

22 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)
 • Adiktologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 40 programů

43 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management zdravotnictví (online)
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Matematické inženýrství
4 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a dalších 5 programů

8 programů

Pražská mezinárodní manažerská škola

 • LL.M se zaměřením na zdravotnictví
 • MBA se zaměřením na zdravotnictví
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecná sestra
 • Všeobecné ošetřovatelství
3 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie

a dalších 5 programů

8 programů