Ošetřovatelství

12 škol a fakult

Zdravotně sociální fakulta

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

2. lékařská fakulta

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
1 program

Fakulta zdravotnických věd

 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy