Ostatní zdravotnické obory

21 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Dějiny lékařství
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Imaging Methods in Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Hygiene, Preventive Medicine (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

European Business School SE

 • MBA Management ve zdravotnictví
1 program

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Nutriční terapie
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
2 programy

Lékařská fakulta

 • Internal Medicine (EN)
 • Otorinolaryngologie
 • Social Medicine (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Porodní asistence
 • Zdravotnické záchranářství
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Veřejné zdravotnictví
2 programy