Medicína a farmacie

13 škol a fakult

2. lékařská fakulta

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Laboratorní diagnostika
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
2 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Nutriční terapie
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Ochrana a podpora zdraví
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy