Medicína a farmacie

13 škol a fakult

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Výživa dospělých a dětí
3 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
4 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
4 programy

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
1 program

Fakulta zdravotnických věd

 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
3 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
1 program