Medicína a farmacie

1 škola či fakulta

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Civilní nouzová připravenost
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
2 programy