Medicína a farmacie

28 škol a fakult

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Farmakologie

a dalších 8 programů

11 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 19 programů

22 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Experimental Surgery

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
1 program