Management

40 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Strategický rozvoj podniku podniku
2 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
2 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie
2 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Design management
 • Management ve zdravotnictví
 • Management veřejné správy a regionálního rozvoje

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a sociální podnikání
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
1 program