Management

65 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenská technologie a průmyslový management
1 program

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

Vysoká škola podnikání a práva

 • Finanční řízení
 • Obchodněprávní studia
 • Obchodní a marketingový management
 • Podnikání a management
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
1 program

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Management regionálního rozvoje
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Znalectví
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • MBA - management a řízení
3 programy

Fakulta stavební

 • Civil Engineering Management
 • Management stavebnictví
2 programy

Ústav práva a právní vědy

 • BBA - manažerská specializace
 • BBA - právní specializace
 • DBA Executive Management

a dalších 18 programů

21 programů

European Business School SE

 • BBA Manažerská specializace
 • BBA Právní specializace
 • DBA Executive Management

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a sociální podnikání
2 programy

Fakulta dopravní

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
 • Technika a technologie v dopravě a spojích (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní inženýrství
 • Řízení průmyslových systémů
2 programy