Nalezli jsme 28 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie a genetika člověka
 • Genetika, molekulární biologie a virologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Medicinální chemie
4 programy

Fakulta veterinárního lékařství

 • Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat
 • Genetics, breeding and animal reproduction (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská biologie a genetika
 • Medical Biology and Genetics
 • Zubní lékařství

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika
 • Molekulární biologie a genetika
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika

a dalších 78 programů

81 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Integrative Biology (EN)
 • Integrativní biologie

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Obecná a speciální zootechnika

a další 4 programy

7 programů

2. lékařská fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Neurovědy
3 programy

3. lékařská fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Human Physiology and Pathophysiology (EN)
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Všeobecné lékařství

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Reprodukční biotechnologie

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Biologie pro SŠ
 • Experimentální biologie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Fakulta pedagogická

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
1 program