Nalezli jsme 27 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Medicinální chemie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Civilní nouzové plánování
4 programy

Lékařská fakulta

 • Výživa dospělých a dětí
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Výživa dospělých a dětí
 • Adiktologie
 • Aplikovná fyzioterapie
 • Ergoterapie pro dospělé
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
3 programy

Lékařská fakulta

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta zdravotnických studií

 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Applied Physiotherapy (EN)
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
1 program