Nalezli jsme 20 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Klinická a sociální farmacie
 • Farmaceutická technologie
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská farmakologie
 • Medical Pharmacology
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 25 programů

28 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Farmakognozie

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská farmakologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Hygiena, preventivní lékařství

a dalších 19 programů

22 programů

Lékařská fakulta

 • Imunofarmakoterapie
 • Lékařská farmakologie
 • Bioinformatika a výpočetní biologie

a dalších 34 programů

37 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)

a dalších 36 programů

39 programů

2. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Kinesiology and Rehabilitation (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

3. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Farmakologie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 15 programů

18 programů

Lékařská fakulta

 • Klinické neurovědy
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Ošetřovatelství
 • Ochrana a podpora zdraví
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Aplikovaná informatika
 • Fyzikální inženýrství
4 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemie (double degree)
 • Měření a zpracování signálů v chemii

a další 3 programy

6 programů