Nalezli jsme 33 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Klinická a sociální farmacie
 • Pharmaceutical Analysis (EN)
 • Farmaceutická technologie

a dalších 16 programů

19 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Medical Pharmacology
 • Lékařská farmakologie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 33 programů

36 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Farmakognozie

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská farmakologie
 • Hygiena, preventivní lékařství
 • Vnitřní nemoci

a dalších 19 programů

22 programů

Lékařská fakulta

 • Imunofarmakoterapie
 • Lékařská farmakologie
 • Veřejné zdravotnictví

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Addiction: Specialization in Health Care (EN)

a dalších 40 programů

43 programů

2. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Kineziologie a rehabilitace

a dalších 28 programů

31 programů

3. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmacology and Toxicology (EN)
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Farmaceutický management
 • Management zdravotnictví
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
1 program

European School of Business & Management SE

 • MBA - Management zdravotnictví
 • Executive DBA
 • DBA Zdravotnictví
3 programy

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
1 program

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Laboratorní diagnostika

a další 4 programy

7 programů

Lékařská fakulta

 • Klinické neurovědy
 • Nutriční terapie
 • Ošetřovatelství

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Zdravotně sociální péče
3 programy

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Simulace v medicíně

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzová připravenost
2 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy