Chci studovat filozofii

Chceš dvojí titul? Navštiv 17.1. den otevřených dveří na UNYP. Zjistit více

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Filozofie  Teorie a dějiny vědy  Estetika  Estetika a kulturní studia  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Kulturní studia Číny  Pedagogika  Pedagogika (EN)  Psychologie  Románské literatury  Ruský jazyk   a dalších 99 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Filozofie  Psychologie (jednooborové)  Kulturní dějiny  Český jazyk  Španělština ve sféře podnikání  Sociologie  Čeština pro cizince  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzština ve sféře podnikání   a dalších 52 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Filozofie  Religionistika  Philosophy  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)  Anglický jazyk - specializace v pedagogice  Německý jazyk pro odbornou praxi  Kulturní dějiny  Historie (dvouoborové)  Sociální antropologie   a dalších 11 oborů

TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Filozofie  Analytická filozofie a filozofie vědy  Teorie a filosofie komunikace  Teorie a dějiny vědy a techniky  Humanistika  Archeologie  Historie  Sociologie  České dějiny  Obecné dějiny  Blízkovýchodní studia   a dalších 12 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Filozofie  Filozofie a religionistika  Filozofie (dvouoborové)  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Pedagogika volného času

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Religionistika (dvouoborové)  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Logika  Religionistika  Logika (EN)  Řecká antická filologie (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 178 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Politologie  Archivnictví  Archeologie  Africká studia  Politologie – africká studia  Historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Politologie – latinskoamerická studia   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Německá filologie (dvouoborové)  Kulturní antropologie (dvouoborové)  Kulturní antropologie  Německá filologie  Anglický jazyk  Muzikologie  Muzikologie (dvouoborové)   a dalších 103 oborů

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (DE)  Filozofie (EN)  Pedagogická psychologie (EN)  Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Politická filozofie  Společenské vědy (dvouoborové)

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Judaistika - Filozofie  Husitská teologie - Filozofie  Pravoslavná teologie - Filozofie  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Pravoslavná teologie  Husitská teologie   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Sémiotika a filozofie komunikace  Německá a francouzská filozofie (DE)  Německá a francouzská filozofie  Německá a francouzská filozofie (FJ)  Filosofie v kontextu humanitních věd   a dalších 8 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)

Přírodovědecká fakulta
TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Marketing a obchod uměleckých děl  Design prostoru/interiéru  Intermediální ateliér  Psychologie umění  Grafika  Kulturní antropologie a umění  Dějiny umění  Multimédia   a další 2 obory

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Teorie, filozofie a sociologie práva

TIP

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Systematická teologie a křesťanská filozofie  Teologická studia (dvouoborové)  Teologické nauky  Katolická teologie  Charitativní a sociální práce  Sociální pedagogika  Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Teologické nauky  Katolická teologie  Dějiny křesťanského umění  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Politics, Philosophy and Economics

Fakulta sociálních věd