Chci studovat filozofii

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics Education and General Problems of Physics
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Management kvality
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika - Vzdělávání dospělých
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta umění a designu

 • Vizuální komunikace
 • Design
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Arts management
 • Management and Managerial Economics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů