Chci studovat filozofii

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Physics Education and General Problems of Physics
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství
 • Sociální pedagogika - specializace Projektování a management
 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Design
 • Architektura a urbanismus (EN)

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Podniková ekonomika a management
 • International Management/CEMS (EN)

a dalších 7 programů

10 programů