Chci studovat filozofii

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Teorie a dějiny vědy
 • Estetika
 • Estetika a kulturní studia
 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Kulturní studia Číny
 • Pedagogika (EN)
 • Pedagogika
 • Psychologie

a dalších 101 programů

110 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Kulturní dějiny
 • Psychologie (jednooborové)
 • Český jazyk
 • Polský jazyk a literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Historie
 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Polský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 52 programů

61 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Religionistika
 • Philosophy
 • Historie
 • Resocializační pedagogika
 • Německý jazyk pro odbornou praxi
 • Spisová a archivní služba
 • Historicko-literární studia
 • Sociální antropologie
 • Humanitní studia

a dalších 10 programů

20 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Teorie a filozofie komunikace
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Humanistika
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy - teritoriální studia - specializace Evropská studia s němčinou
 • Obecné dějiny
 • Etnologie
 • Archeologie

a dalších 14 programů

23 programů

Teologická fakulta

 • Filozofie
 • Filozofie a religionistika
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Philosophy
 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
6 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Estetika
 • Religionistika (dvouoborové)
 • Religionistika
 • Logika
 • Estetika (dvouoborové)
 • Logika (EN)
 • Řecká antická filologie (dvouoborové)
 • Politologie

a dalších 178 programů

188 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy
 • Historie
 • Politologie
 • Sociální práce
 • Archeologie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Archivnictví
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 • Politologie – latinskoamerická studia

a dalších 7 programů

17 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Kulturní antropologie (dvouoborové)
 • Německá filologie
 • Kulturní antropologie
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Muzikologie
 • Muzikologie (dvouoborové)

a dalších 103 programů

112 programů

Pedagogická fakulta

 • Filozofie
 • Filozofie (DE)
 • Filozofie (EN)
 • Pedagogická psychologie (EN)
 • Pedagogická psychologie
5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Politická filozofie
 • Společenské vědy (dvouoborové)
3 programy

Husitská teologická fakulta

 • Judaistika - Filozofie
 • Husitská teologie - Filozofie
 • Pravoslavná teologie - Filozofie
 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie
 • Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání
 • Pravoslavná teologie
 • Husitská teologie

a dalších 16 programů

23 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Německá a francouzská filozofie
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Aplikovaná etika

a dalších 25 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
2 programy

ART & DESIGN INSTITUT

 • Filozofie uměleckého projevu
 • Fotografie
 • Muzejnictví a galerijnictví
 • Intermediální ateliér
 • Dějiny umění
 • Malba
 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Multimédia
 • Design prostoru/interiéru
 • Kulturní antropologie a umění

a další 2 programy

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Právnická fakulta

 • Teorie, filozofie a sociologie práva
1 program

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Teologické nauky
 • Sociální pedagogika
 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce

a další 4 programy

12 programů