Chci studovat chemii

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Nanomateriálová chemie
 • Analytická chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Bioanalytická chemie
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Chemie (double degree)
 • Chemie a chemické technologie

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Fyzikální chemie
 • Organická chemie

a dalších 87 programů

90 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Chemie životního prostředí
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Chemie (sdružené studium)
 • Chemie pro SŠ

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie
 • Organická chemie
 • Analytická chemie

a dalších 43 programů

46 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Chemie – specializace Analýza biomolekul
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie pro vzdělávání
 • Chemie a toxikologie
 • Učitelství chemie pro SŠ

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Zemědělská chemie
 • Ekologické zemědělství
 • Výživa a potraviny

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Vyřazování jaderných zařízení z provozu
 • Fyzikální inženýrství - specializace Počítačová fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioorganická chemie
 • Farmaceutická chemie
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Agronomická fakulta

 • Biologická chemie
 • Technologie potravin
 • Jakost a bezpečnost potravin
3 programy

Fakulta chemická

 • Potravinářská chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a technologie

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika chemie
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická chemie
 • Medicinal Chemistry (EN)
2 programy

Lékařská fakulta

 • Lékařská chemie a klinická biochemie
 • Všeobecné lékařství
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství chemie pro střední školy
 • Učitelství chemie pro základní školy
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Forenzní bioanalytická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Chemie a technologie potravin

a dalších 15 programů

18 programů